Събития
Съвместна конференция на Националното бюро за правна помощ
и Институт „Отворено общество“ - София
06.06.2017

06.06.2017

Националното бюро за правна помощ и Институт "Отворено общество" – София организират на 7 юни 2017 г. (сряда) еднодневна конференция по темата "Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства – сравнително-правна перспектива".

В събитието ще вземат участие около 50 практикуващи адвокати, представители на държавни институции, сдружения с нестопанска цел и изследователи, с които ще бъдат обсъдени резултатите от сравнително-правно изследване на процедурите, които се използват в отделни държави членки на Европейския съюз за гарантиране, наблюдение и оценка на качеството на публично-финансираната правна помощ. Изследването, което ще бъде представено на конференцията включва примери от Холандия, Белгия, Франция, Англия/Уелс и Шотландия.

Конференцията се организира в рамките на проект "Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България", финансиран по програма Правосъдие 2014 – 2020 г. на Европейския Съюз и изпълняван съвместно от Националното бюро за правна помощ и Институт "Отворено общество" – София в периода август 2016 – януари 2018 г.

Проектът е насочен към подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в страната. Сред неговите основни задачи са да съдейства за правилното приложение и мониторинг на Директива 2013/48/ЕС от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест, на Директива 2016/1919/ЕС от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производства по Европейска заповед за арест, както и на Препоръка на Европейската Комисия 2013/С 378/03 от 27 ноември 2013 година относно правото на правна помощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство и Препоръка на Европейската Комисия 2013/С 378/02 от 27 ноември 2013 година относно процесуалните гаранции за уязвимите лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство.

Програмата на конференцията може да бъде изтеглена оттук.

Пълен текст на доклада "Гаранции за достъпа до и качеството на правната помощ, предоставяна в досъдебната фаза на наказателните произвоства в избрани държави-членки на ЕС"

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us