Събития
Конференция "Речта на омразата и ролята на гражданското общество"
26.11.2013

26.11.2013

Езикът на омразата е широко разпространено явление в българския обществен живот. Близо половината от българските граждани (45,6%) са се сблъсквали през последната година с изказвания, изразяващи неодобрение, омраза или агресия срещу представители на етнически, религиозни или сексуални малцинства. В същото време една трета от гражданите не знаят, че речта на омразата е престъпление. Основното средство за разпространение на подобна реч е телевизията, а основните й „говорители“ са политиците.

Данните са от национално представително изследване на Институт "Отворено общество" – София, които ще бъдат представени в рамките на конференция "Речта на омразата и ролята на гражданското общество".

Конференцията си поставя за цел да очертае кръга от предизвикателства, които речта на омразата поражда, да направи преглед на институционалните политики и практики за нейното ограничаване, както и да разгледа ролята на гражданското общество в борбата срещу речта на омразата.

Участие във форума ще вземат г-жа Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието, Н.Пр. г-жа Гуро Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България, г-н Джон Келок от Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), г-н Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии, представители на Съвета на Европа, на Комисията за защита от дискриминация, на Движението за език без омраза – България, на различни български и чуждестранни неправителствени и правозащитни организации.

Програма на конференцията можете да намерите тук.

Конференцията "Речта на омразата и ролята на гражданското общество" се организира от Институт "Отворено общество" – София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и се провежда в рамките на Втората годишна среща на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us