Доклад "Гражданско наблюдение в Специалните домове
за временно настаняване на чужденци"
07.02.2012

Средната продължителност на задържането на чужденците в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в периода януари-юни 2011 г. е 64 дни. Това представлява значително намаление на продължителността на задържане в сравнение с 2009 г., когато Българският хелзинкски комитет отчита средна продължителност от 14,21 месеца.

Това се казва в доклад на Институт "Отворено общество" – София, който обобщава резултатите от гражданското наблюдение в Специалните домове за временно настаняване на чужденци на МВР. Същевременно в доклада пише, че настаняването в СДВНЧ все още не отговаря в достатъчна степен на международните стандарти за защита правата и свободите на задържаните лица. Настаняването в домовете се извършва без реално да са изчерпани мерките, които законът предвижда като алтернатива на задържането – например полицейската подписка. Повечето интервюирани са задържани, без преди това спрямо тях да са прилагани други мерки.

В домовете се настаняват прекалено голям брой хора в помещения, които не позволяват никакво лично пространство, констатират наблюдателите. В комбинация с ограничените социални контакти и възможности на настанените чужденци за връзка с външния свят, това води до засилване на тяхната уязвимост, до увеличаване на риска от депресивни състояния и повишен стрес.

Сериозен проблем представлява принудителното настаняване в СДВНЧ на чужденци, които търсят закрила. Продължителността на престоя при тази група лица е по-кратка само с 10 дни в сравнение с тази при чужденците, които ще бъдат депортирани или експулсирани.

Още от основните констатации, включени в доклада, може да прочетете тук.

Гражданското наблюдение, което Институт "Отворено общество" организира в партньорство с Дирекция "Миграция" на МВР, е осъществено в периода януари–юни 2011 г. В рамките на наблюдението специално обучени доброволци с познания по редки езици са посетили общо 21 пъти без предварително предупреждение СДВНЧ в кв. "Бусманци"- гр. София и в гр. Любимец и са интервюирали 75 настанени чужденци, от които 16 са деца. Основните страни на произход на интервюираните чужденци са Афганистан, Сирия и Ирак. Такъв тип наблюдение в СДВНЧ се провежда за първи път, като целта му е да се проследят организацията и начинът на работа на служителите в СДВНЧ с временно настанените чужденци, да се провери до каква степен се спазват законовите стандарти за защита правата на човека и какви са фактическите условия в местата за временно настаняване на чужденци.

Наблюдението е част от проект "Гражданско наблюдение в полицията" на Институт "Отворено общество" – София и Главна дирекция "Охранителна полиция".

Пълен текст на доклада "Гражданско наблюдение в Специалните домове за временно настаняване на чужденци"

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us