Екип
Теодора Иванова-Вълева

Координатор

Програма Европейски политики и гражданско участие

Тел: (+359 2) 930 66 42
Email: thivanova@osi.bg

Експертиза

Изготвяне и управление на проекти и програми, финансирани от ЕС и други донори
Консултантска и координационна дейност
Подготовка на проектна документация, тръжна документация, доклади
Разработка на програми за обучение, информационни кампании, наръчници и помагала

Образование и специализации

Магистър по бизнес администрация – Диплома от университета на Нант, Франция (MBA - DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises), Френски институт по администрация и управление(IFAG), София , 2004
Магистър по "Стопанско управление", УНСС, София, 2004
Бакалавър по "Стопанско управление", УНСС, София, 2002
Сертификат "Прилагане на нормативната уредба за възлагане на обществени поръчки" , WYG International, София,2007
Сертификат "Умения за работа с медии" и "Медийна стратегия на организацията", Проект за развитие на съдебната система на ААМР, София, 2005
Сертификат "Управление на проекти", Британски съвет, София, 2004

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us