Екип
Иванка Иванова (Програмен директор)

Програмен директор

Правна програма

Тел.: (+359 2) 930 66 17
E-mail: iivanova@osf.bg

Експертиза

Върховенство на закона
Защита правата на човека
Реформа на съдебната система
Прозрачност и отчетност на институциите
Европейска интеграция

Образование и специализации

DEA, Брюкселски свободен университет, 1999
Следдипломна квалификация социални науки, Школа за докторанти в областта на социалните науки, Букурещ, 1998
Магистър Право, СУ "Св. Климент Охридски", 1995

 

ПРОЕКТИ
МЕДИИ
ДОКЛАДИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us