Пепка Бояджиева

Пепка Бояджиева е завършила философия със специализация по социология в СУ "Св. Кл. Охридски". През 1980 г. става доктор по социология, а през 1999 г. – доктор на социологическите науки.

Професионален опит

Пепка Бояджиева е професор в Института за изследване на обществата и знанието, БАН, председател на Научния съвет на института и член на Общото събрание на БАН. Тя е почетен професор по социология на образованието в Университета в Нотингам, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и НБУ, академичен сътрудник в Центъра за академични изследвания в София, кореспондент на списание "International Journal of Lifelong education".

Пепка Бояджиева е печелила два пъти стипендията Andrew Mellon – в Institute for Advanced Studies, University of Edinburgh през 1999 и в American Academy in Rome през 2003. През 2007 г. тя е избрана за участник в Fulbright’s New Century Scholar Program. Експерт към Европейската комисия. Автор е на 13 монографии, сред които "Университет и общество" (1998), "Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим" (2010), "The LLL Hybrid: Policy, Institutions and Learners in Lifelong Learning in Bulgaria" (2012, в съавторство).

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us