Публикации
ДОКЛАДИ
Демокрация и гражданско участие 2016 г.
  06.06.2016
Демокрация и гражданско участие 2015 г.
  11.11.2015
Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2013 г.
  12.05.2013
Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 г.
  12.07.2016
Обществено мнение и социални нагласи в България през април 2015 г.
  14.05.2015
Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. между 21 март и 9 април 2015 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1178. Максималната стохастична грешка е ±2,9%.
МЕДИИ
Депутатите трябва да установят кой лъже в скандала "Марковска"
Иванка Иванова
Вестник Сега, 19 ноември, 2012
Истинските реформи в образованието се правят с инвестиции, а не с икономии
Боян Захариев
Вестник Сега, 1 ноември 2012
Религиозните стереотипи отмират, но някой съзнателно ги съживява
Алексей Пампоров
Вестник Сега, 1 октомври 2012
С едната ръка ГЕРБ запушва пробойни в бюджета, с другата прави нови дупки
Георги Ангелов
Вестник Сега, 16 октомври 2012
Училищата се различават по най-слабите ученици, а не по най-добрите
Боян Захариев, Илко Йорданов
Вестник Сега, 2 февруари 2015
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us