Експерти
Орлин Орлинов

Национален Координатор "Стипендиантски програми"
Ромски Образователен фонд- Будапеща

Тел. (+359 2) 930 66 25
Моб. (+359) 999 02 02 34

E-mail: orlin.orlinov@romaeducationfund.org
           orlin@osi.bg

Експертиза

Образование
Етнически малцинства 
Международни студентски програми 

Образование

Магистър "Финанси", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 2012 г.
Бакалавър "Публична администрация", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 2009 г. 
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us