Експерти
Димитър Димитров (Програмен директор)

Програмен директор

Програма Рома

Тел.: (+359 2) 930 66 24
E-mail: ddimitrov@osi.bg

Експертиза

Социално развитие и гражданско общество
Етнически малцинства
Младежи
Европейска интеграция

Образование и специализации

Бакалавър "Туризъм", СУ "Св. Климент Охридски", 1994
Магистър "Социално развитие" – London Metropolitan University

ПРОЕКТИ
ДОКЛАДИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us