Експерти
Алексей Пампоров

Социолог

Тел.: (+359 2) 930 66 68
E-mail: apamporov@osf.bg

Експертиза

Методи за набиране и анализ на данни в социалните науки
Етнически малцинства и културни субгрупи
Семейство, родство и социални мрежи
Демографско развитие и политики за населението

Образование и специализации

Научен сътрудник І степен – Институт по социология при БАН, 2006
Доктор по социология – Институт по социология при БАН, 2005
Магистър по културология, със специализация Социална и културна антропология, СУ “Св. Климент Охридски”, 2001
Специализация: "Подобряване на учебните програми", CEU, Budapest, 2006
Специализация: "Репродуктивни решения в Източна Европа", MPIDR, Rostock, 2004-2005
Специализация: "Демографска устойчивост и Европейска интеграция", MPIDR, Rostock, 2003-2004

 

ПРОЕКТИ
МЕДИИ
ДОКЛАДИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us