Програми
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Програма "Обществено здравеопазване" има за цел да развива и осъществява политики в областта на общественото здравеопазване и да насърчава участието на гражданите и пациентите в процеса на взимане на решения, отнасящи се до здравеопазването. Програмата работи за равен достъп до здравни грижи, повишаване на качеството на предлаганите услуги и за осигуряване прозрачност на разходите и инвестициите за здраве.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ

ЗАПИСИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us