Програми
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

От 01.01.2007 г. програмите "Европейска интеграция и регионална стабилност" и "Гражданско общество" са обединени в Програма "Европейски политики и гражданско участие", чиято дейност надгражда постигнатите резултатите и опита по тези две програмни направления. Промяната във фокуса и подходите в дейността отразява новия контекст, свързан с пълноправното членство на България в ЕС и необходимостта от развиване на граждански капацитет за ефективно влияние върху процеса на формиране на политики на европейско ниво през призмата на българския обществен интерес.

Основна цел на Програма "Европейски политики и гражданско участие" е въздействието върху формирането на европейските политики и стимулирането на ефективно гражданско участие.

В началото на 2007 година, по решение на Настоятелството на Институт "Отворено общество" – София, "Гражданско общество" престана да съществува като самостоятелна програма. Едновременно с това ръководството на Института реши да продължи да отделя специално внимание на проблемите на гражданското общество. Дейностите по Програма "Гражданско общество" станаха част от приоритетите на Програма "Европейски политики и гражданско участие".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us