Излязоха два нови сборника с подкрепата на
Институт "Отворено общество" – София
29.10.2007

Две нови издания се появиха на бял свят с подкрепата на Институт "Отворено общество" – София.

"Квалификационните системи – мостове към учението през целия живот" е мащабно международно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за квалификационните системи и приносът им за насърчаване на ученето през целия живот.

В търсене на повече и по-качествено учене през целия живот, все повече се осъзнава ролята, която могат да играят квалификационните системи. Някои страни са започнали да признават, че изолираното разработване на квалификационни стандарти води до некоординирани, раздробени системи. Днес държавите имат интерес към развитие на широки и систематични подходи към квалификациите. Тези широки национални подходи и възможните последствия от тях са предмет на изследване в тази книга.

Авторите на изследването правят преглед на политиките и практиките в 15 страни и представят девет обобщени политически решения на програмата за учене през целия живот, които държавите са взели и които се отнасят директно към тяхната национална квалификационна система.

Общата цел на тази книга е да предостави възможност на правителствата да използват изброените модели като инструмент за обмисляне на политически решения за учене през целия живот.

Повече информация за изданието и неговото разпространение можете да получите от Институт Отворено общество, тел. (+359 2) 930 66 19 и Съвет на ректорите на висшите училища в Република България тел./факс: (+358 2) 981 11 97; bg_rectors@yahoo.com

Междувременно излезе и поредният 5-ти брой на научно-методическото списание "Български език и литература", подготвен съвместно с Институт "Отворено общество". Броят е посветен на интеркултурното образование – приоритетна тема за Института. В изданието има статии от водещи български изследователи по темата, от представители на неправителствени организации, работещи активно в сферата на интеркултурното образование и от практикуващи педагози, които имат пряк досег с деца от различни етноси. За повече информация http://liternet.bg/publish/bel

Съвместно с Институт "Отворено общество" е изготвен и поредният брой на информационния бюлетин "Управление на средното образование", който предстои да излезе до края на месец октомври. Броят е посветен на агресията между деца и насилието в училище от психологическа, педагогическа и социална перспектива. Представени са съвременни концепции за произхода и проявите на насилие сред децата както и широко използвани по света подходи и практики за неговото ограничаване.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us