"Застрашена ли е финансовата стабилност в България?"
21.10.2007

В краткосрочен и дългосрочен план не се наблюдават сериозни икономически заплахи за финансовата стабилност в България. Основните заплахи се крият в сигналите, които обществото подава относно своите приоритети (стабилност или високи заплати) и как правителството ще отговори на тези сигнали.

Около това мнение се обединиха участниците в дискусия по темата "Застрашена ли е финансовата стабилност в България?", организирана от Институт "Отворено общество" – София в неделя, 21 октомври.

Фактът, че негативните прогнози за развитието на България за сега не се случват, не спира появата на нови твърдения, че макроикономическата стабилност в страната може да бъде заплашена. Петима водещи икономисти дадоха своите отговори на три основни въпроса, поставени в началото на дискусията от Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София.

Георги Ганев от Българска макроикономическа асоциация, Георги Ангелов - Институт "Отворено общество" – София, Георги Прохаски от Центъра за икономическо развитие, Лъчезар Богданов от Индърстри уоч и Димитър Чобанов от Института за пазарна икономика коментираха дали е заплашена макроикономическата стабилност у нас, ако "да" - от какво, и какво да се прави във времеви хоризонт от 5 – 10 години.

Според Георги Ганев ключовият момент е политическата воля на управляващите. "Удвояване единствено на учителските заплати няма да срути икономическата стабилност, но неудържимо удвояване на заплати в целия публичен сектор ще насочи България в неблагоприятна обстановка, както се случи в Унгария", каза Ганев (вижте видео от цялото му изявление). И според Георги Ангелов (видео)политиците са тези, които могат да съсипят стабилността на валутния борд. Той обвърза увеличението на заплатите с извършването на реформи, срещу които обаче се наблюдава съпротива както в сферата на образованието, така и в тези на здравеопазването и армията. "Решаваща е политическата воля. Правителстовото трябва да каже ще направи ли реформи за запазване на финансовата стабилност", подчерта Ангелов.

Георги Прохаски каза, че две тенденции са еднакво оспасни в дългосрочна перспектива: "натискът за бързо приравняване на цените у нас към тези в страните от Европейския съюз и натискът за сближаване на заплатите с тези в ЕС" (още от изявлението на Прохаски - тук). За Лъчезар Богданов най–голямата опасност за следващите 20 години е емиграцията и превръщането на България в "неприятно място за живеене" (вижте видео). Според Димитър Чобанов (видео) много важна роля играят сигналите, които българското правителство подава към различните пазари. "Политиката на защита на родното производство, например, е причина за високите цени на вносните хранителни стоки и ощетява потребителите", каза Чобанов.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us