Industry Watch за финансирането на средното образование
19.10.2007

"Ако се реализира предложението на правителството за увеличение на учителските заплати (малко под 50%), като дял от БВП България ще харчи 30% повече от средното за страните от Източна Европа общо за училищно образование. Същевременно България ще мине в "горната половина", с по-високи относителни заплати на учителите спрямо средните доходи от труд от Франция, Италия и Великобритания например.

Ако пък се приемат исканията на синдикатите (3 пъти по 25% увеличение с натрупване), България ще харчи със 70% повече от средното за Нова Европа общо за училищно образование – повече от всички останали страни. Заплатите на учителите, измерени към средните доходи от труд, ще бъдат най-високи от всички европейски страни-членки на ОИСР, с изключение на Швейцария."

Това се казва в експресно проучване на Industry Watch, направено по поръчка на Институт "Отворено общество" – София.

Проучването представя сравнителен анализ на финансирането на средното образование и статуса на учителите в страните от Централна и Източна Европа. В него се разглеждат и вариантите за финансовото състояние на България след стачката на учителите, която продължава вече четвърта седмица.

Пълният текст на изследването на Industry Watch можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us