Има ли пари за учителски заплати?
04.10.2007

100 процентовият ръст на заплатите, за което настояват стачкуващите учители, би означавал разходите за образование да се увеличат на 2% от Брутния вътрешен продукт на страната. Теоретично това е възможно, но би означавало "образованието да е единствен приоритет в бюджета, а всички останали бюджетни сфери средно да получат минимално увелечение на разходите си."

Това пише в анализа си за вестник "Дневник" от 4 октомври 2007г. Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" - София. В анализа, озаглавен "Има ли пари за учителски заплати" се казва, че пари за изпъление на учителските искания може да се намерят, ако се намали броят на заетите в бюджетния сектор, ако се свият разходите за отбрана, ако се свият социалните разходи в министерството на труда и ако се реализира по-нисък ръст на разходите във всички останали сектори.

"В интерес на истината в самата образователна система се крият много сериозни резерви за увеличаване на учителските заплати. Например броят на децата и учениците в България постоянно намалява, докато броят на учителите постоянно расте. Очевидно, ако тази тенденция се спре или дори се обърне, ще се освободят значителни средства, които могат да се насочат към по-високи учителски заплати", пише Георги Ангелов. Пълният текст на анализа му можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us