"Отворено общество" набира анкетьори за социологически проучвания
05.09.2007

Във връзка с провеждането на поредица от представителни социологически проучвания по различни социални теми, Институт "Отворено общество" – София набира областни координатори и анкетьори за областите Ловеч и Враца.

Кандидатите за областни координатори трябва да притежават:

 • Умения за работа в екип
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Добро познаване на региона
 • Прецизност и отговорност
 • Полувисше или висше образование
 • Постоянен адрес в региона

Кандидатите за анкетьори трябва да притежават:

 • Комуникативни умения
 • Мотивация за практическа изследователска работа
 • Прецизност и отговорност
 • Средно образование (по-висока образователна степен е предимство)
 • Регистрация на постоянен адрес в региона

Предлаганата заетост е дългосрочна и е обвързана с изпълнение на конкретни задачи.

На одобрените лица ще бъде предложен граждански договор. Заплащането е съответно на изпълнението на конкретното задание.

След извършване на предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо в срок до 30.09.2007 г. на следните електронни адреси:
apamporov@osf.bg - с копие (СС:) до: pbrainova@osf.bg

Лице за контакт:

Алексей Пампоров – ръководител социологически проучвания
тел. (+359 2) 930 66 29; 930 66 19

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us