Ден на Отворените врати в Институт Отворено общество – София
27.04.2018

Ромският образователен фонд и Институт Отворено общество – София организираха в София „Ден на отворените врати“ по повод стартиралия на 13 април тази година Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход.

Инициативата се проведе на 27 април, а участие в нея взеха младежи от ромски произход - кандидати за стипендия към РОФ СП.

Участниците бяха запознати от националния координатор на РОФ СП за България, Орлин Орлинов, с етапите на кандидатстване по стипендиантските програми и имаха възможност да зададат конкретни въпроси, свързани с техническото попълване на формуляра.

Младежите се запознаха също и с възможностите за кариерно развитие, които предлага програма „Мост към бизнеса“ на Институт Отворено общество - София.

Повече информация за двете програми може да намерите на техните официални интернет страници:

Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП)краен срок за кандидатстване 15 май 2018 г

Програма „Мост към бизнеса“

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us