Стартира новият конкурс за стипендии на Ромския образователен фонд за студенти от ромски произход за академичната 2018-2019 година
16.04.2018

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ/СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

 • Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
 • Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2017-2018 година;
 • Стипендии за обучение в чужбина (RISP)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

RMUSP, RHSP

 • Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП:15 Май 2018 г.
 • Краен срок за кандидатстване по програма РИСП:25 Юли 2018 г.Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 1-ви юни 2018 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да заявяват открито ромския си произход;
 • Да бъдат студенти или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина или държава на местоживеене през академичната 2018-2019 година;
 • Да представят пълен и съответстващ онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
 • Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2018-2019 година са налични тук.

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните населени места:

 • Пазарджик - 16 април, от 13,00 ч., с подкрепата на Сдружение „Бъдеще“
 • Сопот – 19 април, от 11,00 ч.,с подкрепата на Институт „Отворено общество“
 • Тетевен – 23 април, от 13,30 ч., с подкрепата на ПроНет медия
 • Търговище – 24 април, с подкрепата на Регионално управление по образованието - Търговище
 • София – 27 април, Ден на отворените врати (за всички желаещи да получат подробна информация на място), офис на Институт „Отворено общество“, гр. София, ул. Солунска 56

За допълнителна информация:

Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34
Факс: 02/951 63 48

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us