Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии
за студенти от ромски произход за академичната 2017-2018 г.
10.04.2017

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

 • Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
 • Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;
 • Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

RMUSP, RHSP

 • Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11ти Май 2017
 • Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2017

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да заявяват открито ромския си произход;
 • Да бъдат студенти или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 година;
 • Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
 • Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните градове:

 • гр. Ловеч - 19 април, от 10,00 часа, Областна администрация Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 43
 • гр. Русе – 20 април, от 11,00 ч., Областна администрация Русе, адрес: гр. Русе, пл. "Свобода" 6;
 • гр. Добрич – 21 април, часът и мястото предстои да бъдат уточнени
 • гр. Стара Загора – датата и мястото предстои да бъдат уточнени, съвместно със Сдружение "Свят без граници" – Стара Загора.

За допълнителна информация:

Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт "Отворено общество"
София 1000, ул. "Солунска" 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34
Факс: 02/951 63 48

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us