Рисковете пред посткомунистическото отворено общество:
уроци от Унгария
09.12.2016

Унгарския социолог и бивш министър на образованието Балинт Мадяр гостува в Институт "Отворено общество" – София, където говори за рисковете от мафиотизация на държавата в посткомунистическите страни от Централна и Източна Европа. Поводът за срещата беше публикуването на български език на нашумялата в родината му и издадена на 5 чужди езика книга "Анатомия на посткомунистическата мафиотска държава: Случаят Унгария".

В началото на срещата доктор Мадяр представи специфичните характеристики на "криминалната държавност", която се отличава от класическата мафия по това, че в същността си тя представлява организиран престъпен "горен", а не "подземен" свят, в който управляващият политически елит използва инструментите на публичната власт за икономическото си обогатяване.

За целта насилствените методи на класическата мафия са заменени с безкръвни и "законосъобразни" подходи на насилствено прехвърляне на собственост и ресурси към мафиотизираната политическа върхушка чрез различни форми на псевдонационализация. В мафиотската посткомунистическа държава решенията се вземат от неформална властова мрежа, подчинена на върховния управник и координирана от неговото "осиновено политическо семейство". Конкурентният пазар е подчинен на "връзките" с политическата власт, а автономията и подчинеността на норми в обществото е заменена с отношения от типа "патрон – клиент". В същото време мафиотската държава замаскира автократичното управление с квазидемократични процедури, които всъщност ограничават гражданските права и изборната демокрация.

Разкриването на механизмите и методите на функциониране на този тип държавност е във фокуса на изследването на Мадяр и то е първа стъпка за ефективни превенция и противодействие от страна на отворените общества.

В хода дискусията авторът подчерта, че един ключовите уроци за България е да не се допусне компрометиране на принципа на разделение на властите и да се избегне монополизиране на управлението и „циментиране“ във властта на част от политическата върхушка, което би повишило значително риска от мафиотизиране на държавата.

Презентация по книгата на английски език можете да видите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us