Рейтинговата система на висшите училища
е надеждна основа за реформи в тази сфера
18.11.2016

Рейтинговата система е естествена база за изготвяне на стратегически документи в сферата на висшето образование. Тя не само подпомага информирания избор на кандидат-студентите, но и има значение за реализирането на политики. Системата представлява добра основа за синхронизирането на пазара на труда с пазара на образованието.

Това заяви министърът на образованието Меглена Кунева при представянето на новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България. Кунева призова висшите училища да се възползват от рейтинговата система и да видят кои са техните силни страни. Това е особено значение, доколкото до 2020 г. финансирането на база "качество" ще достигне 60% от общата държавна субсидия, изтъкна министърът.

Реформите започват да дават резултат. Намаляват студентите в най-масовите професионални направления (икономика, право и администрация) за сметка на инженерните специалности.

От 2015 година насам ПН Право вече не е третото най-масово професионално направление, а отстъпва на четвърта позиция след Педагогика, изтъкна от своя страна Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София. Това, по неговите думи, е ясен знак за наличие на положителна тенденция за преструктуриране на висшето образование съобразно нуждите на пазара на труда и икономиката на страната. В подкрепа на това твърдение той посочи данни за увеличаване на броя на студентите в професионални направления медицина, стоматология, здравни грижи и информационни и компютърни науки. Друга добра тенденция е повишаването на присъствието на български висши училища в индексите за цитируемост в международните бази данни за научни публикации.

Положителните тенденции обаче не могат засега да преодолеят натрупаните дисбаланси във висшето образование, изтъкна Стойчев. Много от завършилите работят на позиции, които не изисква висше образование. Съществуват и сериозни дисбаланси в заплащането и трудовата реализация в някои ПН в зависимост от отделните университети.

Новото издание на рейтинговата система е първото, в което 100 % от индикаторите в стандартизираните класации са обективни – т.е. липсват субективни, набавени на базата на социологически проучвания.

Още подробности за новото в последното издание на рейтинговата система можете да намерите тук.

Рейтинговата система е достъпна на български и английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2016 година е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум "ИОО-С", съставен от Институт "Отворено общество" – София и Сирма Салюшънс в изпълнение на договор с предмет "Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България за 2016 г."

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us