Стипендиантска програма на Ромския образователен фонд
за обучение на студенти-роми в чужбина
23.06.2016

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми стартира своя ежегоден конкурс за стипендии по Ромската международна стипендиантска програма (RISP).

Програмата осигурява частична подкрепа на студенти от ромски произход, граждани на една от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия Турция и Украйна, за обучение в бакалавърска степен (допустима само за кандидати, които подновяват своята стипендия), магистърска, докторска степен или следдипломна квалификация, които следват извън родната си страна.

Целта на стипендиантската програма е да насърчи академичната мобилност на ромите студенти и да подпомогне тяхната академична интеграция в международен план.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 25 юли 2016 г.

Повече информация относно Насоките за кандидатстване и необходимите документи, може да откриете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us