Отговор на постъпили въпроси по публична покана
за участие в процедура, публикувана на 21.07.2015 (1)
23.07.2015

Отговор на постъпили въпроси във връзка с публична покана за избор на изпълнител с предмет на възлагане: "Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация Институт "Отворено общество" – София и осигуряване на зали при организиране на публични събития в чужбина".

Въпрос 1: Ще бъдат ли допускани до участие в процедурата регистрирани туроператори, които не отговарят на условието да имат сключена валидна застраховка за туроператорска отговорност на стойност над 100 000 лв.?

Отговор 1: Съгласно публикуваните специфични изисквания към участниците, кандидатите, които са регистрирани туроператори, трябва да имат сключена валидна застраховка за туроператорска отговорност на стойност над 100 000 лв.. Регистрирани туроператори, които нямат валидна застраховка за туроператорска отговорност на стойност над 100 000 лева, не отговарят на специфичните изисквания за участие в процедурата.

По отношение на кандидати, които не са регистрирани туроператори, а са регистрирани туристически агенти, няма изискване за валидна застраховка за туроператорска отговорност.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us