Международен семинар
"Родители и учители - заедно за успеха на децата!"
19.06.2015

СОУ "Гео Милев" в град Варна стана домакин на международен семинар под надслов "Родители и учители - заедно за успеха на децата!", който е част от кампанията за активно учителство. Гости на семинара бяха Гордана Милевич, която сподели различни практики от Сърбия, Македония и Великобритания, както и д-р Гизела Редондо Сама, участник в докторска изследователска програма "Мария Кюри", асоциирана към Университета в Кембридж. Тя представи практики от Европа и подчерта лидерската роля на учителите за промяна в отношенията училище – родители.

От 6 години в четири града на България – Варна, Велико Търново, Враца и Лясковец - се прилага моделът за учителско лидерство, като ментор на работата в учителските клубове е проф. Дейвид Фрост от Университета в Кеймбридж. Учителите работят заедно с представителите на Институт "Отворено общество" и с колеги от Международната мрежа на водещите учители, подкрепяна и развивана от проф. Фрост в повече от 10 европейски страни.

През 2013 г. и 2014 г. бяха организирани два фестивала на учителите от клубовете "Активно учителство" по надслов "Ние не чакаме супермен" и "Образованието е това, което освобождава", на които бяха дискутирани въпроси като: нужда от подкрепа и обратна връзка за учителите; стандарти за учителската професия, включването на родителите в училищния живот; приоритети в средното образование; новият закон за предучилищното и училищното образование; приоритети в бъдещите образователни проекти в периода 2014-2020 г. и др.

Повече информация за семинара във Варна можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us