Институт „Отворено общество“ – София организира конкурс
"Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година"
03.06.2015

Във връзка с отбелязване на 800 години от подписването на Великата Харта на свободите (Магна Харта) Правна програма на Институт "Отворено общество – София" организира конкурс за авторски научни разработки на млади юристи по темата "Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година".

Разработките в конкурса могат да разглеждат и по-конкретен проблем в рамките на общо обявената тема като например: Магна Харта и понятието за върховенство на правото; Магна Харта и възникването на английския парламентаризъм; Магна Харта и правната защита на основните права; местното самоуправление в Западна Европа от времето на Магна Харта; правно положение на жените по времето на Магна Харта; паралели между Магна Харта и други средновековни източници на правото; паралели между Магна Харта и аспекти на американския конституционализъм и др.

Подробности за условията на конкурса можете да прочетете тук.

Разработките трябва да бъдат подадени до 17:30 часа на 23 септември 2015 г. (сряда) по електронен път до Иванка Иванова, директор на Правна програма на Институт "Отворено общество" – София на адрес info@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us