Конкурс за обучение и стипендии на ЦЕУ - Будапеща
за 2015/2016 г.
12.03.2015

Централноевропейският университет в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2015/2016 г.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават междудисциплинно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

Академични области и програми (MA, MPA, MS, LLM, MBA, PhD, SJD):

 • Бизнес (МВА);
 • Когнитивни науки (PhD);
 • Икономика;
 • Екология (изследвания и политика);
 • Социални изследвания на пола;
 • История;
 • Международни отношения и европейстика;
 • Право;
 • Математика и нейните приложения;
 • Медиевистика;
 • Национализъм;
 • Философия;
 • Политология;
 • Публични политики;
 • Социология и социална антропология

Стипендиите, предлагани за студентите в магистърските програми покриват медицинската осигуровка и 50% от таксата за обучение като общата сума не надвишава 16 000 евро.

Приемат се кандидатури за обучение по всички магистърски програми (с изключение на Департамента по социология и социална антропология и Програмата Mundus map). Кандидатите трябва да представят резултати от стандартизирани тестове (TOEFL, IELTS, GRE и др.)

Срок за кандидатстване за академичната 2015-2016: 1 април 2015 г.

За повече информация: http://www.ceu.hu/

ЦЕУ в числа:

 • общ брой студенти: 1400
 • държави, от които идват студентите: 92
 • съотношение студенти/преподаватели: 8:1
 • стипендии за студенти в магистърски програми: 82%

За консултации в България:

Веска Карастоянова
Институт „Отворено общество“ - София
Тел.: 02 930 66 19
vkarastoyanova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us