Образованието: за някои повече, отколкото за други
01.03.2015

Екип на Програма "Управление и публични политики" на Институт "Отворено общество" – София участва във втората национална среща на общинските образователни експерти, организирана от НСОРБ. Събитието се проведе в периода 25-27 февруари в град Варна и в него се включиха над 200 общински експерти и представители на общинските власти. Участие взеха и главният секретар на Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев и Иван Модев, гл. директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН.

Основната тема на форума бе гласуваният на първо четене от Народното събрание проект на Закон за предучилищното и училищното образование и предвидените в него правомощия и отговорности на общините.

Във фокуса на презентацията на експертите от Институт "Отворено общество" – София беше достъпът до образование и политиките за превенция на преждевременно напускане на училище и финансирането на общинското образование и политиките за ранно детско развитие.

Презентацията е достъпна тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us