За ранния прием в елитните гимназии
02.02.2015

"Дебатът за това езиковите и хуманитарните гимназии да получават правото да приемат ученици след IV клас, а не както досега - след VII клас, е отново във фокуса на общественото внимание. Образователната система и нейното премоделиране с новия закон за предучилищното и училищното образование ще имат решаваща роля за това дали България ще има "елитарен" или "демократичен" елит". Това се казва в анализа на Боян Захариев и Илко Йорданов "Училищата се различават по най-слабите ученици, а не по най-добрите", публикуван в днешния брой на вестник Сега.

Фокусът в анализа е върху реалните ефекти от разделението в образованието на ученици с таланти и без таланти, съответно в елитни и неелитни училища.

Пълният текст е достъпен тук, на сайта Училището или в електронното издание на вестник Сега.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us