Политиките за ромско включване бележат забележителен напредък
11.06.2007

От началото на Десетилетието на ромското включване – международна инициатива, стартирала през 2005г. – деветте страни от Централна и Източна Европа, участнички в инициативата, са регистрирали напредък по отношение на интеграцията на ромите. Това се казва в мониторинговия доклад DecadeWatch, изготвен от представители на ромски неправителствени организации и експерти. Същевременно авторите на доклада отчитат, че страните-участнички в инициативата трябва да сменят фокуса и да преминат към осъществяването на по- цялостни мерки за интеграция, които да заменят сегашните спорадични действия и пилотни проекти.

Докладът DecadeWatch оценява правителствените действия при прилагането на мерки в четири от приоритетните области на Ромската Декада: образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищна политика, както и по въпросите на анти-дискриминационното законодателство. Отделните национални доклади бяха подготвени от ромски неправителствени организации. След това всяка една отделна държава беше оценена по скала от 0 до 4, където 0 означава липса на каквито и да било действия по отношение на интеграцията на ромите, а с 4 са оценени най-добрите практики (вижте таблицата). Докладът представя конкретните действия на правителствата, а не крайните резултати, доколкото Декадата стартира едва през 2005г. Докладът представя конкретните действия на правителствата, а не крайните резултати, доколкото Декадата стартира едва през 2005г. Световната банка и Институт “Отворено общество” подкрепят инициативата с обучителни програми и методическа помощ.

"Взаимодействието между Ромската общност и правителствата е жизнено важен елемент за бъдещата реализация на социалното включване", каза Джордж Сорос, председател на Институт "Отворено общество". "DecadeWatch е важен компонент от това сътрудничество и допринася за успеха на Декадата."

Класацията на страните оценява не само напредъка им, но и показва областите, в които отделните държави могат да почерпят от успешния опит на другите. Унгария е начело по отношение на институционалната уредба, но всяка страна успява в отделна област. Така например, Румъния е водеща по отношение на здравната си програма, а Македония е първенец в областта на данните за трудова заетост.

"Най-големият проблем до този момент е липсата на достоверни данни за Ромското малцинство", заяви Шигео Катсу, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия. "Единствено систематичното и редовно събиране на представителни на национално ниво данни, ще позволи на правителствата да представят резултатите на своите усилия през 2015г."

Десетилетието на ромското включване е общоевропейска инициатива, която цели насърчаването на интеграцията на ромите в девет държави. Очаква се държавите-участнички в инициативата да превърнат ангажиментите си по отношение на Декадата в част от европейския интеграционен процес, в това число и чрез правилното използване на европейските структурни и предпредсъединителни фондове и в партньорство със страните-членки на ЕС, Европейската комисия и институциите на ЕС.

Мониторинговият доклад е достъпен на адрес: http://www.decadewatch.org

Класация по държави

Място     Държава    Резултат


1              Унгария       2.29
2              България      1.84
3             Словакия      1.82
4                Чехия         1.76
5             Румъния       1.72
6            Хърватия       1.70
7          Македония      1.37
8             Сърбия         1.24
9          Черна гора       0.63


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us