Десетилетието на ромското включване има нужда от нов тласък
11.06.2007
"Десетилетието на ромското включване бележи напредък. Същевременно инициативата има нужда от нов тласък". Това заяви председателят на Институт "Отворено общество" Джордж Сорос, откривайки работната среща на Ромската мрежа на Институт "Отворено общество". Основна тема на дискусията беше усвояването на европейските структурни фондове и използването им за интеграцията на ромското малцинство в страните от Централна и Източна Европа. В началото на срещата Джордж Сорос констатира, че много често сме свидетели на обществена съпротива срещу разходите за интеграция на ромите. Според него трябва да бъдат наложени пазарни механизми, с помощта на които местните власти да облекчават достъпа до публични средства за интеграция на ромското малцинство.
 
По време на дискусията представители на неправителствени организации, ангажирани с проблемите на ромите, обсъдиха различни идеи за усвояването на европейските структурни фондове. Това беше и акцентът на презентацията на Браян Харви – независим консултант от Ирландия, който работи в областта на социалната политика, борбата с бедността и социалната изолация. Харви е автор на наръчник за управление на структурни фондове.
 
Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" - София представи доклада "Интеграцията на ромите в България: необходими реформи и икономически ефекти". В доклада, съвместна разработка с икономиста Лъчезар Богданов, се казва, че "ефектът от икономическата и социалната интеграция на ромите в обществото се равнява на около 22 милиарда лева по усреднена оценка за следващите десет години. В същото време разходите, необходими за тази интеграция, биха били около 1 милиард лева. За да бъде успешна е необходима промяна на политиките в областта на заетостта, достъпа до образование и жилищната политика."

Работната среща на Ромската мрежа на Институт "Отворено общество" се провежда ден преди заседанието на Международния управителен комитет на Десетилетието на ромското включване, чийто председател тази година е България. Институт "Отворено общество", заедно със Световната банка е основен партньор на международната инициатива, в която участват 9 държави от Централна и Източна Европа.
 
 
 
 
 
Още новини по темата:
 
 
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us