Джордж Сорос пристига в България
09.06.2007

Джордж Сорос, американски филантроп и председател на Институт "Отворено общество", пристига в България на 10 юни. Той ще вземе участие в срещата на Международния управителен комитет на Десетилетието на ромското включване на 12 и 13 юни. Срещата има за цел да очертае напредъка в процеса на интеграцията на ромите в 9-те страни - участнички в Десетилетието на ромското включване.

Програмата на Джордж Сорос включва срещи с представители на държавни институции и неправителствени организации, ангажирани в международната инициатива. Тази година тя е председателствана от България. 

След 2005 г., когато официално бе даден старт на инициативата, това е второто посещение на Джордж Сорос в България, с което той демонстрира личния си ангажимент към постигането на целите на Десетилетието. Институт "Отворено общество" е един от основните партньори на международната инициатива.

През последните 10 години Джордж Сорос е инвестирал над 100 милиона долара за подпомагане на гражданското общество и процеса на демократизация в България.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us