Конкурс за обучение и стипендии на ЦЕУ за 2014-2015 г.
12.12.2013

Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2014-2015 година. Университетът предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми в следните академични области и програми (MA, MPA, MS, LLM, MBA, PhD, SJD):

Когнитивни науки (PhD), Икономика, Екология (изследвания и политика), Социални изследвания на пола, История, Международни отношения и европеистика, Право, Математика и нейните приложения, Медиевистика, Национализъм, Философия, Политология, Публични политики, Социология и социална антропология, Бизнес (МВА).

Финансова помощ и стипендии

Стипендиите за обучение в магистърски програми (пълни или частични) покриват:

  • таксата за обучение в пълен размер, настаняване в общежитието на ЦЕУ, здравна осигуровка и месечна стипендия, покриваща битови нужди;
  • таксата за обучение (между 50 и 100%).

Стипендиите за обучение в докторски програми покриват напълно таксата за обучение, здравна осигуровка и месечна стипендия за покриване на битови разходи, вкл. квартира. Повече от 90% от докторантите получават пълна стипендия.

Стипендии и финансова помощ от външни източници: стипендии и изследователски грантове по програма Еразъм, и др. частни и публични фондове и програми.

Срокове за кандидатстване за академичната 2014-2015

  • 2 януари 2014 – за кандидати по програмите MESPOM и Mundus MAPP
  • 23 януари 2014 – за кандидати по всички магистърски и докторски програми

За повече информация: www.ceu.hu

Подробна информация за програмите на CEU Business School можете да намерите тук: http://business.ceu.hu/

Централноевропейския университет има над 10000 възпитаници, които живеят и работят в повече от 120 държави.Сред тях има парламентаристи, посланици, служители на ООН, експерти в областта на международните отношения, икономиката, публичните политики, международното право и човешките права, както и водещи фигури в бизнеса и в академичната сфера.

За консултации в България: Веска Карастоянова

Институт "Отворено общество" - София
vkarastoyanova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us