Българските клубовете "Активно учителство"
с международно признание
26.05.2013

От 24 до 26 май 2013 г. в национален парк "Фрушка гора", Нови Сад, Сърбия, се проведе конференция "Международно учителско лидерство" (ITL – International Teacher Leadership) под егидата на едноименната международна мрежа, ръководена от проф. Дейвид Фрост и екипът му от Университета в Кеймбридж, Великобритания. Домакин на форума беше Центърът за образователна политика в Сърбия.

В конференцията участваха екипи, работещи по подхода "Учителско лидерство" от Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Република Македония, Черна гора, Румъния, Англия, Португалия и България. Българската делегация беше съставена от група активни учители от клубовете "Активно учителство" във Варна, Враца, Велико Търново и Лясковец. Клубовете са създадени с подкрепата на Институт "Отворено общество" - София в партньорство с Университета Кеймбридж – Великобритания.

По време на форума беше споделен опит от педагогическите практики в сферата на ограмотяването на децата, използването на информационни технологии в класната стая, овладяване на поведението, приобщаването на родителите и професионалното развитие на учителите.

Чрез презентации, постери и дискусионни сесии, участниците се запознаха с проектите на всеки национален екип, получиха полезни насоки и дискутираха перспективите за развитие на учителското лидерство. Презентацията на българското активно учителство "Из опита на България" получи много висока оценка от останалите участници в конференцията.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us