Опровержение на некоректна информация
22.04.2013

В доклада "Неформални плащания в здравеопазването", издаден от Институт "Отворено общество" – София през 2008 г. е публикувана некоректна информация, отнасяща се до д-р Емил Бъчваров. На стр. 71 текстът "Сред тях е патоанатомът от Пловдив д-р Емил Бъчваров, който е задържан с подкуп през август 2007 г." да се чете "Според публикации в медиите патоанатомът от Пловдив д-р Емил Бъчваров е задържан с обвинение за подкуп през август 2007 г."

С писмо от 23 март 2013 г., изпратено до Институт "Отворено общество" – София, д-р Бъчваров твърди, че е оправдан и обявен за невинен в рамките на съдебните дела, последвали задържането.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us