Ромски Образователен Фонд отпуска стипендии
за студенти от ромски произход
10.04.2013

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватска, Черна гора и Чехия.

Отворени за кандидатстване за учебната 2013/2014 вече са следните програми:

  1. Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
  2. Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP) – (отворена за граждани на Молдова, Русия и Украйна);
  3. Стипендии за обучение в чужбина (RISP);
  4. Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (Roma Health Scholarship Programme, РХСП (RHSP).

Още за условията на конкурса и сроковете за кандидатстване можете да прочетете тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us