Конкурс за обучение и стипендии на ЦЕУ-Будапеща
14.11.2012

Централноевропейският университет – Будапеща (ЦЕУ) обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2013-2014 г. в следните академичните области и програми: Когнитивни науки (PhD), Икономика, Екология (изследвания и политика), Социални изследвания на пола, История, Международни отношения и европеистика, Право, Математика и нейните приложения, Медиевистика, Национализъм, Философия, Политология, Публични политики, Социология и социална антропология, Бизнес (МВА) (на английски език MA, MPA, MS, LLM, MBA, PhD, SJD).

Стипендиите за обучение в магистърски програми (пълни или частични) покриват:

  • таксата за обучение в пълен размер /между 11000 и 12000 евро/, настаняване в общежитието на ЦЕУ, здравна осигуровка и месечна стипендия, покриваща битови нужди;
  • таксата за обучение /между 50 и 100%/.

Стипендиите за обучение в докторски програми покриват напълно таксата за обучение, здравна осигуровка и месечна стипендия за покриване на битови разходи, вкл. квартира. Повече от 90% от докторантите получават пълна стипендия.

Стипендии и финансова помощ от външни източници: стипендии и изследователски грантове по програма Еразъм, и др. частни и публични фондове и програми.

Информация за финансовата помощ, която Бизнес училището предлага можете да намерите тук.

Крайният срок за кандидатстване по програмите MESPOM и Mundus MAPP е 4 януари 2013 г. Срокът за кандидатите по всички магистърски и докторски е програми е 24 януари 2013 г.

Още информация можете да намерите на адрес http://www.ceu.hu

В ЦЕУ се обучават студенти от 100 страни, а преподавателите са от повече от 40 страни. Съотношението студенти/преподаватели в ЦЕУ е 7:1. ЦЕУ има над 10000 възпитаници, които живеят и работят в повече от 120 държави. Сред тях има парламентаристи, посланици, служители на ООН, експерти в областта на международните отношения, икономиката, публичните политики, международното право и човешките права, както и водещи фигури в бизнеса и в академичната сфера.

За консултации в България:

Веска Карастоянова
Институт "Отворено общество" - София,
тел.: 930 66 40
vkarastoyanova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us