Интензивно обучение по английски език
на млади роми с висше образование
18.05.2012

Централноевропейският университет (ЦЕУ) и Програма Ромски Инициативи на Институт "Отворено общество" обявяват конкурс за стипендии за академичната 2012/3 година за осем месечно интензивно обучение по английски език в ЦЕУ, Будапеща. Програмата обхваща периода от средата на октомври 2012 година до средата на юни 2013 година.

Интензивното обучение по английски език за завършили висше образование млади роми има за цел да подобри личностното развитие на младите роми от Централна и Източна Европа. Целта на обучението е да се повиши нивото на владеене на английски език на участниците, с цел успешно кандидатстване за професионален стаж към Европейската Комисия, за обучение по Програмата RAP (Roma Access Program) в ЦЕУ, както и за други възможности за стажове, квалификация и образование. Студентите също така ще подобрят познанията си за ромския език, история и култура.

Още информация за езиковите курсове, както и условията за кандидатстване можете да намерите тук.

Крайният срок за подаване на документи е 4 юни 2012 г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us