ЦЕУ-Будапеща организира подготвителни курсове за млади роми
18.05.2012

Централноевропейският университет – Будапеща (ЦЕУ), с финансовата подкрепа на Ромския образователен фонд, Програма "Ромски инициативи" на Фондации "Отворено общество" и на частни донори, предлага 9-месечен подготвителен курс (от края на август 2012 до края на май 2013) за обещаващи млади роми. Кандидатите трябва да са завършили поне бакалавърска степен (считано към юли 2012). На одобрените кандидати се отпускат пълни стипендии, които покриват пътните разходи, обучението, квартирата, стипендия за храна и др.

Целта е в рамките на открит конкурс да се подготвят роми за международно образование (на ниво магистър) в ЦЕУ и в други престижни университети. Програмата е насочена към кандидати със специален интерес към социалните и хуманитарните науки.

Подробности, списък на необходимите и формуляр за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: https://rap.ceu.hu/node/21458

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2012 г.

Централноевропейският университет – Будапеща е акредитиран в САЩ и в Унгария. В него преподаватели от 30 страни обучават студенти от 110 страни.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us