Ромският образователен фонд отпуска стипендии
за студенти от ромски произход
20.04.2012

Стипендиантската програма РМУСП на Ромския образователен фонд, Будапеща отпуска на конкурсни начала стипендии за студенти от ромски произход, които са граждани на една от следните страни: Албания, България, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна Гора.

Стипендиите се отпускат за една година (с възможност за подновяване) на студенти в областта на социалните, техническите и природните науки. Кандидатите за стипендията РМУСП трябва да се обучават или да кандидатстват за обучение в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в родната им страна или държава на постоянно местожителство за учебната 2012-2013 година.

РМУСП подпомога един и същи кандидат за обучение в:

  • една бакълавърска програма (допуска се само веднъж прехвърляне в друг университет, факултет или специалност)
  • една магистърска програма (за максимум от две години), и
  • една докторска програма (за максимум от три години)

Важно: Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд става по електронен път.

Информация за конкурсите за стипендии на РОФ можете да намерите тук и тук.

Технически указания за кандидатстване можете да прочетете тук, а електронният формуляр за кандидатстване на български език можете да намерите тук:

В случай, че се натъкнете на проблем, прочетете начините за преодоляването му тук.

Срокът за кандидатстване по програмата РМУСП е удължен до 15 май.

За допълнителна информация или разяснения, моля обръщайте се към:

Веска Карастоянова
Институт "Отворено общество" - София
ул. "Солунска" 56 1000София
тел.: 02 930 66 40
e-mail: vkarastoyanova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us