Реформата на висшето образование не трябва да се спира
04.05.2007

"Спирането на реформите във висшето образование не е решение на неговите проблеми. Страхът от евентуални негативни ефекти от предложените промени би трябвало да стимулират предложения за тяхното адресиране, а не тоталното стопиране на промяната." Това се казва в специално становище на Георги Ангелов, старши икономист на Институт "Отворено общество" – София. Повод за това становище стана решението на Парламентарната комисия по образованието от 3 май тази година на практика на отхвърли промените в Закона за висшето образование.

В своя анализ Георги Ангелов препоръчва на Парламента да даде на университетите правомощия да определят сами броя на студентите и таксите си, както и да промени системата на държавно финансиране като се премине от субсидиране на институции към отпускане на стипендии на студенти. Освен това Парламентът трябва да "структурира система за отпускане на допълнителни стипендии или заеми на студенти, които нямат възможност да си осигурят сами средства за покриване на евентуалните по-високи такси, да премахне забраната за откриване на чужди университети и да създаде благоприятни условия за привличане на водещи международни висши училища в страната.", се казва още в становището на Георги Ангелов.
 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us