Конкурс за обучение и стипендии на ЦЕУ
15.11.2011

Централноевропейският университет в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за магистърски и докторски програми по следните специалности: Когнитивни науки, Икономика, Екология (изследвания и политика), Социални изследвания на пола, История, Международни отношения и европеистика, Право, Математика и нейните приложения, Медиевистика, Национализъм, Философия, Политология, Публични политики, Социология и социална антропология, Бизнес (редовно и задочно МВА обучение, програма за мениджъри на високо ниво).

Студентите в магистърските програми могат да кандидатстват за най-разнообразни видове финансова помощ. Докторантите в ЦЕУ получават пълна стипендия за 3 години. Студентите могат да кандидатстват за покриване на пътни разходи и изследователски стипендии.

Подробна информация за условията на конкурса и сроковете за кандидатстване можете да прочетете тук.

Централноевропейският университет предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми с американска и унгарска акредитация. В ЦЕУ се обучават студенти от 100 страни, а преподавателите са от повече от 40 страни.

За консултации се обръщайте към Веска Карастоянова на e-mail: vkarastoyanova@osi.bg или на адрес София 1000, ул. Солунска 56, Институт "Отворено общество" - София.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us