Проблемите на висшето образование във фокуса на Политики
12.04.2007

В България разходите за висше образование са сравними или дори по-високи, отколкото в Европейския съюз. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) страната ни харчи около 550 млн.лв. на година. Сумата надхвърля средствата, които отделят Чехия, Италия, Словакия и Индия, и е сравнима с разходите на Япония, Великобритания, Франция, Германия и Австрия.

Същевременно образованието в България стабилно понижава своята адекватност и резултатност през последните 5 години, показва доклад на Световната банка от 2006г.

Това са част от констатациите, изведени в последния брой на електронното издание на Институт "Отворено общество" - Политики, посветен на проблемите на висшето образование. Политики прави анализ на предложената от Министерството на науката и образованието нова стратегия за висшето образование, спира вниманието си на проблемите на финансирането на тази сфера и акцентира на някои доскоро пренебрегвани теми, като ученето през целия живот и международната студентска мобилност.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us