България може да постигне по-добро качество
на училищното образование
20.05.2011

България може да постигне значително по-добро качество на училищното образование, само ако съумее да разбуди "спящия гигант" на икономиката на знанието – педагозите и училищните екипи.

Това каза проф. Дейвид Фрост от Университета в Кеймбридж, който е в България по покана на Институт "Отворено общество" – София. Според Фрост ефективните училища се управляват от активно учещи професионалисти, работещи в екип, умеещи да търсят иновации и да поемат рискове и отговорности. Усилията на публичните образователни политики трябва да се фокусират върху оказването на подкрепа за необходимото на учителите професионално развитие и стимулирането на педагозите да обменят добри практики помежду си, смята проф. Фрост. Той каза още, че вътрешната мотивация на учителите за подобрения и развитие е истинският двигател на промяната в училище.

По време на посещението си в България проф. Фрост проведе работна среща с екип на МОМН, воден от заместник-министър Милена Дамянова и представители на ректорските ръководства на СУ "Св. Климент Охридски" и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". В публичните лекции за учителското лидерство и в срещите с учители от подкрепяните от Институт "Отворено общество" Клубове за професионално развитие взеха участие над 200 учители, директори на училища, студенти, изследователи и представители на академичната общност.

Проф. Дейвид Фрост е преподавател по образователен мениджмънт и лидерство в Педагогическия факултет на Университета в Кеймбридж и е член на Британската асоциация за образователни изследвания и на Международния конгрес за училищно развитие.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us