Интензивно обучение по английски език
на млади роми с висше образование
20.05.2011

Централноевропейският университет (ЦЕУ) и Програма Ромски Инициативи на Институт "Отворено общество" обявяват конкурс за стипендии за академичната 2011/2012 година за осем месечно интензивно обучение по английски език в ЦЕУ, Будапеща. Програмата обхваща периода от средата на септември 2011 година до края на май 2012 година.

Интензивното обучение по английски език за завършили висше образование млади роми има за цел да подобри личностното развитие на младите роми от Централна и Източна Европа. Целта на обучението е да се повиши нивото на владеене на английски език на участниците, с цел успешно кандидатстване за професионален стаж към Европейската Комисия, за обучение по Програмата RAP (Roma Access Program) в ЦЕУ и за други възможности за стажове, квалификация и образование. Студентите също така ще подобрят познанията си за ромския език, история и култура.

Още подробности за конкурса и условията за кандидатстване можете да намерите тук.

Крайният срок за подаване на документи е 17 юни 2011г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us