Националната кръгла маса
за развитие на училищното образование
19.04.2011

Експерти от образователната работилница към Институт "Отворено общество" представиха анализ на ключовите предизвикателства пред промените в училищното и предучилищното образование в рамките на национална кръгла маса във Варна.

Във форума "Българското образование - инвестиция в развитието на човешките ресурси" взеха участие министърът на образованието Сергей Игнатов, зам.-министърът на образованието Милена Дамянова, кметът на община Варна Кирил Йорданов, народни представители, кметове и общински съветници, ръководители на регионални инспекторати по образованието и директори на училища.

Образователните експерти поставиха акцент върху необходимостта да се гарантира ефективна организационна, професионална и финансова автономия на училищата, съобразена с потребностите на педагозите квалификация и още по-активно ангажиране на общините в новия модел на предучилищно и училищно образование.

Участниците в дискусията подчертаха, че постигането на първи резултати по целите, залегнали в концепцията за нов образователен закон, е постижимо в средносрочен план. За тази цел е необходимо съществено нарастване на дела на публичните разходи за образование в България, които през последното десетилетие устойчиво са с почти 1% по-ниски от средните за страни-членки на ЕС.

В обръщението си към участващите министър Сергей Игнатов коментира и очертаващите се промени във финансирането на висшите училища. Министър Игнатов съобщи, че висшите училища, чиито специалности имат висок рейтинг, ще могат да разчитат на допълнително финансиране с публични средства още през настоящата година.

Рейтингова система за висшите училища в България бе разработена и публикувана в края на 2010 г. от екип на Институт "Отворено общество" – София съвместно с дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието, младежта и науката, социологическа агенция МБМД и Сирма Груп.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us