Обсъждане на новата концепция
за Закон за предучилищното и училищното образование
06.04.2011

Образователни експерти от Институт "Отворено общество" участваха в първата в страната дискусия, посветена на образователната интеграция в новата Концепцията на МОМН за Закон за предучилищното и училищното образование. Във форума, проведен под егидата на областния управител на област Кюстендил, в партньорство със Сдружение "Ларго", взеха участие директори, учители, представители на общинска и областна администрация и неправителствени организации.

Участниците в дискусията обсъдиха основните предизвикателства пред достъпа и качеството на училищното образование. Те подчертаха необходимостта от насърчаване на активно партньорство между общините, училището и родителите за постигане на по-добри резултати в областта на образователната интеграция.

Веска Карастоянова, ръководител на стипендиантската програма на Институт "Отворено общество" , подчерта значението на включването на добре квалифицирани педагози от ромски произход за постигането на реална и пълноценна образователна интеграция. Карастоянова представи резултатите от стипендиантската програма на Института през последното десетилетие, в рамките на която над 1000 студенти от ромски произход са получили подкрепа за завършване на висшето си образование.

Участниците изработиха серия от предложения за повишаване на ролята на общината в управлението на образованието, за засилване на стимулите децата да бъдат включени в предучилищна подготовка от най-ранна възраст (дори още преди навършване на 5 г. възраст) и за гарантиране на средства за образователна медиация. Предложенията за подобряване на Концепция ще бъдат представени на министъра на образованието младежта и науката Сергей Игнатов при посещението му в Кюстендил в края на седмицата.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us