Граждански сектор "за", но не и "с" гражданите
05.04.2011

Ниско доверие в неправителствения сектор; слаба връзка между неправителствените организации и гражданите; ограничени възможности за влияние на НПО върху процесите на вземане на решения на по-високо ниво.

Това са само част от устойчивите тенденции в развитието на гражданския сектор в периода 2008-2010, констатирани в доклада на Институт "Отворено общество" "Гражданска активност без участие". В доклада, който беше представен днес, се казва още, че най-масовата форма на гражданско участие е изпращането на SMS за дарителски кампании. Същевременно, твърдят авторите на доклада, българските граждани разпознават като представители на гражданското общество не толкова неправителствените организации, колкото неформалните групи, каквито са студентите или пенсионерите.

Основните акценти от доклада, представени от Десислава Христова (Програма Европейски политики на Институт "Отворено общество") можете да намерите тук.

Всичко това показва, че между организираната и неорганизираната част на гражданското общество се е отворила дълбока пропаст, заяви Ася Кавръкова, програмен директор в Института. Една от причините за това, според нея, е маргинализирането на сектора по отношение на реформисткия дневен ред на страната. Друга причина, посочена от Кавръкова е, че след присъединяването на България към ЕС, гражданският сектор е бил поставен в зависимо положение от държавата заради променените форми на финансиране. (Акценти от презентацията на Ася Кавръкова можете да намерите тук.) Тази зависимост от публичния финансов ресурс, смята Атанас Славов от Института за пряка демокрация, поражда съмнения за корупция и дава допълнителни основания за недоверие в НПО. В този смисъл неправителствените организации трябва да помислят за ефективни начини за отделянето на гражданското общество от държавата.

 

Пълен запис от дискусията можете да чуете тук.

Докладът "Гражданска активност без участие" е резултат от осъществяването на проекта „Индекс на гражданското общество” в България. Това е международен изследователски проект, който има за цел да идентифицира силните и слабите страни в развитието на гражданското общество в световен мащаб. Аналитичният подход и уеднаквената методология, предложена от Световния алианс за гражданско участие (CIVICUS), допринасят за сравнително изследване на състоянието на гражданския сектор в държавите, включени в Индекса. Настоящата (трета) фаза обхваща повече от 40 страни и е базирана на три количествени изследвания – представително, организационно и експертно, на качествени проучвания и дискусии. За България това е второ изследване по сходна методология (Сдружение "БолканАсист" проведе първото в периода 2003–2005 г.).

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us