"Отворено общество" стартира информационна кампания
за студенти по медицина от ромски произход
01.04.2011

Институт "Отворено Общество" - София стартира информационна кампания във връзка с третата година от Стипендиантската програма за студенти по медицина от ромски произход и лекари-специализанти. Програмата е подкрепена от Институт Отворено Общество – Будапеща и Ромски Образователен Фонд.

Стипендиантската програма е първата по рода си в региона и е насочена към подпомагане обучението на лекари и медицински сестри от ромски произход. Програмата има за цел да подобри предоставянето на здравни грижи посредством преодоляване на дискриминацията в системата на здравеопазването и предоставяне на примери за подражание, които да мотивират младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.

Стипендиантската програма е изградена от три взаимно подсилващи си компонента:

  • стипендии за студенти във висши медицински училища, професионални училища и колежи, както и за лекари-специализанти, които покриват таксите за обучение и разходите за издръжка;
  • наставничество на стипендиантите от страна на наставници/ментори;
  • обучение в застъпничество както на стипендиантите, така и на наставниците;
  • публично представяне на Програмата.

Общо 23 са стипендиантите от пилотния проект през 2009г. Стипендиантите, подкрепени от Програмата за академичната 2010-2011 година са 57, като от тях 13 са стипендианти за втора поредна година.

Потенциални кандидати и през тази година са студенти и специализанти в сферата на здравеопазването, както и завършващи ученици от ромски произход.

Целта на информационната кампания е да бъде разпространена информация относно условията за кандидатстване и участие в стипендиантската програма.

Тази година специални информационни кампании ще се провеждат в градовете Кюстендил (06.04.2011г.), Стара Загора (14.04.2011г.), Сливен и Ямбол (15.04.2011 г.), София (29.04.2011г.), Варна (05.05.2011 г.), Велико Търново (06.05.2011 г.), Видин (12.05.2011 г.) и Пловдив (13.05.2011 г.)

Крайният срок за кандидатстване е 30.05.2011г.

За допълнителна информация потърсете Веска Карастоянова (vkarastoyanova@osi.bg); тел.: 02 930 66 40 и Радостина Чапразова (rchaprazova@osi.bg); тел.: 02 930 66 46.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us