Националните академии по изкуства
получават подкрепа от "Отворено общество"
22.03.2011

Институт "Отворено общество" предоставя на националните академии по изкуства целево дарение в размер от над 150 000 лева. Дарението, предназначено за Национална художествена академия, Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" и НАТФИЗ "Кр.Сарафов", има за цел да подпомогне осъществяването на учебния процес в условията на икономическа криза.

Подкрепата, предназначена за Националната художествена академия е в размер на 50 хиляди лева. Средствата са предназначени за закупуване на обучителни материали, плащане на софтуерни лицензи и извършване на ремонт на общежитие в Студентски град.

Подкрепата, предназначена за Националната музикална академия е в размер на 54 738 лева. Средствата са предназначени за извършване на ремонт в сградата на Консерваторията.

НАТФИЗ "Кр. Сарафов" получава подкрепа в размер на 52 803 лева, предназначени за компенсиране на недостига на средства за изплащане на лекторски възнаграждения.

Целевото дарение за трите национални академии по изкуствата се опитва да компенсира част от негативните ефекти в резултат на редуцираната държавна субсидия за висшето образование в България. Като следствие от приетите изменения на държавния бюджет през 2010 г. и последвалото намаление с 20% на държавната субсидия, висшите училища по изкуствата изпитват множество затруднения в осигуряването на учебните дейности.

Дарените средства се отпускат в рамките на Извънреден фонд към фондации "Отворено общество", създаден от Джордж Сорос с цел да подпомага обществата в Централна и Източна Европа да посрещнат негативните ефекти, свързани с глобалната икономическа криза.

По линия на Извънредния фонд през лятото 2010 година "Отворено общество" направи дарение в размер от 1 278 000 лева на Министерството на труда и социалната политика. Средствата послужиха за финансиране на дейността на "Обществените трапезарии" през зимните месеци на миналата година. От услугата се ползват близо 10 000 души в тежка социална ситуация.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us